Nika Konkoľová opäť boduje!

September – Medzinárodné majstrovstvá ČR telesne postihnutých . V kategórii žien 3.miesto. Prvé tri hračky mali s rovnaký počet bodov o poradí rozhodlo pomocné hodnotenie.
November – Medzinárodné majstrovstvá Južnej Moravy a O pohár MDA RIDE 2023. V kategórii žien 1. miesto. Nika gratulujeme!