Korešpodenčná adresa:
Šachový klub Ružomberok
Námestie Slobody 1476/12
034 01 Ružomberok

IČO: 17066794
DIČ: 2021565183

Klubovňa:
Šachový klub Ružomberok
Sladkovičová 104 – areál SOŠ Polytechnická
034 01 Ružomberok

Odkaz na mapu

marek@sachrbk.sk