Korešpodenčná adresa:
Šachový klub Ružomberok
Námestie Slobody 1476/12
034 01 Ružomberok

IČO: 17066794
DIČ: 2021565183

 

Kontakty:
Marek Zelnický, MBA – predseda ŠK Ružomberok.    marek@sachrbk.sk

Tomás Matušák – predseda KRK ŠK Ružomberok.     tomas@sachrbk.sk

Natália Zelnická, MBA – PR ŠK Ružomberok.               natalia@sachrbk.sk