Korešpodenčná adresa:
Šachový klub Ružomberok
Námestie Slobody 1476/12
034 01 Ružomberok

IČO: 17066794
DIČ: 2021565183

 

Vedenie klubu
Marek Zelnický, MBA – predseda ŠK Ružomberok
marek@sachrbk.sk, +421 907 390 407

Tomás Matušák – predseda KRK ŠK Ružomberok
tomas@sachrbk.sk

 

Kontakt pre média
Natália Zelnická, MBA – PR ŠK Ružomberok
natalia@sachrbk.sk