Korešpodenčná adresa:
Šachový klub Ružomberok
Námestie Slobody 1476/12
034 01 Ružomberok

IČO: 17066794
DIČ: 2021565183

Klubovňa:
Šachový klub Ružomberok
Textilná 24 – areál Montana vchod zo zadu
034 01 Ružomberok

Kontakty:
Marek Zelnický – predseda klubu, média     marek@sachrbk.sk

Tomás Matušák – rozhodovanie, mládež     tomas@sachrbk.sk