ŠK Ružomberok
č. Priezvisko, Meno Rok narodenia Id Funkcia
1 Zelnický, Marek 1986 3399 predseda klubu
2 Matušák, Tomáš 1990 5597 predseda KRK
3 Mydliar, Ján 1989 3500 podpredseda klubu
4 Urban, Ľuboš 1980 3506 člen VV
5 Konkoľ, Emil 1958 3392
6 Ambrózi, Peter 1978 3026
7 Berec, Imrich 1976 3041
8 Briš, Dominik 2012 10248
9 Dibdiak, Samuel 2009 10194
10 Drozdíková, Margaréta 1993 5739
11 Druska, Viliam 2009 10261
12 Druska, Róbert 1998 5411
13 Grib, Štefan 2002 9883
14 Hajtmanský, Milan 1940 3503
15 Hubiňák, Andrej 2011 10242
16 Klobušiak, Miroslav 1978 5853
17 Konkoľová, Nikola 1997 3524
18 Koreň, Juraj 1973 7207
19 Krajňák, Martin 1967 3270
20 Králik, Radoslav 2006 10251
21 Kútnik, Michal 2003 10250
22 Labaj, Peter 1998 9922
23 Lisý, Ján 1954 1972
24 Mrva, Marek 1999 7681
25 Mahút, Alex 2011 10245
26 Majerová, Veronika 1998 6881
27 Novák, Michal 2006 10243
28 Polko, Pavol 1953 3510
29 Pudiš, Karol 1953 3511
30 Roštek, Viktor 1986 3518
31 Sliačan, Ján 1949 9863
32 Stančo, Vratko 2009 10260
33 Špirka, Ján 1939 3401
34 Tužinský, Michal 1978 3496
35 Vaňuga, Samuel 2009 10247
36 Veselovský, Roman 1975 3089
37 Žihlavník, Jakub 2007 10249
38 Žihlavník, Martin 2009 10244
39 Žihlavník, Tomáš 2010 10246

Licencie

 

č. meno rok nar. licencia
1 Rojíček, Vojtech 1990 LZ
2 Motyčáková, Monika 1992 LB
3 Kerdík, Adam 1996 LA
4 Buchníček, Petr 1974 LZ
5 Hrabuša, Matej 1990 LA
6 Hrnčiar, Roman 1972 LA
7 Péter, Ján 1975 LA
8 Majer, Miroslav 1975 LA
9 Demko, Ladislav 1941 LB
10 Muríň, Bohuslav 1972 LA
11 Gašper, Peter 1968 LA
12 Kunzo, Slavomír 1953 LB
13 Jurgoš, Samuel 2004 LB

ŠK TPaV Ružomberok

 

 

č. meno rok nar. funkcia
1 Ardamica, Marek 1999
2 Gutzelnik, Frank-Michael 1968
3 Chmelo, Dominik 1993
4 Engel, Katalin 1978
5 Konkoľ, Emil 1958 podpredseda ŠK TPaV
6 Konkoľová, Nikola 1997  
7 Kovačič, Lukáš 1995  
8 Závarský, Juraj 1959  
9 Zelnický, Marek 1986 predseda ŠK TPaV
10 Zicho, Antón 1960
11 Bulon, Ján 1967
12 Hlavetta, Matúš 1990