č. meno rok nar. funkcia
1 Zelnický, Marek 1986 predseda klubu
2 Chilla, Radoslav 1993 podpredseda
3 Urban, Ľuboš 1980 člen VV
4 Mydliar, Ján 1989 člen VV
5 Matušák, Tomáš 1990 predseda KRK
6 Ambrozi Peter 1978  
7 Berec, Imrich 1976  
8 Dirnbach, Marcel 1975  
9 Drozdíková, Margaréta 1993
10 Druska, Robert 1998  
11 Hajtmanský, Milan 1940
12 Klobušiak, Miroslav 1978  
13 Konkoľ, Emil 1958  
14 Konkoľová, Nikola 1997
15 Koreň, Juraj 1973
16 Lisý, Ján 1954  
17 Lukáč, Peter 1999  
18 Majerová, Veronika 1998
19 Lisý, Ján 1954  
20 Polko, Pavol 1953  
21 Pudiš, Karol 1953  
22 Špirka, Ján 1939  
23 Tužinský, Michal 1978

Licencie

č. meno rok nar. licencia
1 Bednár Jaromír 1974 LA
2 Motyčáková, Monika 1992 LB
3 Kerdík, Adam 1996 LA
4 Hrnčiar, Roman 1972 LA
5 Šingliar, Antón 1952 LB
6 Veselovský, Roman 1975  LA

ŠK TPaV Ružomberok

č. meno rok nar. funkcia
1 Ardamica, Marek 1999
2 Gutzelnik, Frank-Michael 1968
3 Chmelo, Dominik 1993
4 Jacko, Vladimír st. 1954
5 Konkoľ, Emil 1958 podpredseda ŠK TPaV
6 Konkoľová, Nikola 1997  
7 Kovačič, Lukáš 1995  
8 Závarský, Juraj 1959  
9 Zelnický, Marek 1986 predseda ŠK TPaV
10 Zicho, Antón 1960