prebor mládeže ŠK Ružomberok.

23.3.2023

  Meno, priezvisko 1 2 3 4 5 6 7 Body Pom. P. cel. P.st. P.ml.
1 Matúš Kučák   X 0,5 0,5 0 0 0 0 1 0 7   3
2 Filip Kučák 0,5   X 0 0,5 1 0 1 3 1 4   1
3 Ján Kralovenský 0,5 1   X 0 1 0 1 3,5   3 3  
4 Adrián Šulík 1 0,5 1   X 1 1 1 5,5   1 1  
5 Juraj Kurňavka 1 0 0 0   X 0 0 1 1 6   2
6 Samuel Baďo 1 1 1 0 1   X 0 4   2 2  
7 Šimon Obtulovič 1 0 0 0 1 1   X 3 0 5 4  
                           

Turnaj z veľkým „T“

Na treťom prebore mládeže Ružomberka si 25. marca zmeralo sily sedem šachistov prihlásených na tohtoročné Majstrovstva Slovenska.  Na turnaji pojatom, ako jeden z vrcholov prípravy si tempom 2×15 min., systémom každý z každým  nedaroval nikto nič. Na šachovniciach sa bojovalo do posledných sekúnd a vyhrávalo aj  na spadnutie praporku! Ani jeden hráč nezískal plný počet bodov. V turnaji dominovali starší šachisti. Turnaj vyhral Adrián Šulík. Kategóriu mladších vyhral Filip Kučák.

Nech sa vám všetkým na MSR 2024 darí!

Ing Emil Konkoľ