Perfektný šachový deň.

V sobotu 8. júna usporiadala reštaurácia LAVERNA za spoluorganizovania ŠK Ružomberok

  1. ročník šachového turnaja ku dňu deti.

29 deti z Ružomberka a okolia si zmeralo šachové vedomosti v piatich skupinách vytvorených podľa ročníkov narodenia a výkonnosti. Najmladšie šachistky boli Livia Butorová a Laura Chlúdová. Obe dostávajú základy šachu v Ružomberskej šachovej škôlke. Určite to učiteľky v škôlke robia veľmi dobre, veď Laura v konkurencií o jeden a dva roky starších šachistov dokázala vyhrať svoju „A“ skupinu. Uhrala 3,5 boda.

V „B“ skupine exceloval bez prehry Juraj Kurňavka. Podľa veku mal hrať z mladšími v A skupine, no rozhodcovia ho vzhľadom na jeho šachové vedomosti zaradili vyššie. No, ani tu mu nenašli premožiteľa.

Len skupinu „C“ nevyhral hráč z Ružomberka. Vybojoval si to šachista z Liptovskej Teplej Adam Šavrnoch. Stratil len pol boda za remízu z kamarátom, šachistom z Liptovskej Teplej.

Len v dvoch skupinách sa víťazom skupiny podarilo uhrať plný počet 5 bodov a práve „D“ skupina je ta druhá. Šimom Obtulovič nedal silným súperom šancu.

Aby v najsilnejšej „E“ skupine nebol nepárny počet hráčov. Zahral si v nej mimo súťaž skúsený šachista Ľubomír Karpač. Túto skupinu vyhral Adrian Šulík, ktorý raketovo napreduje a zlepšuje sa každou odohranou šachovou partiou.

Všetkým víťazom gratulujeme!

Celé podujatie prebiehalo pod vedením riaditeľa turnaja Juraja Kurňavku a rozhodcov Emila Konkoľa, Ľudmily Druskovej, Tomáša Kučáka a Jana Kralovenského.

Hráči aj rodičia si pochvaľovali skvelú organizáciu, perfektné občerstvenie a priateľskú atmosféru, ktorá prispela k hladkému priebehu turnaja. Vďaka kvalitnej príprave, profesionálnemu prístupu organizátorov Lˇubici Kurňavkovej a Katarine Obtulovičovej sa turnaj stal skvelým zážitkom pre všetkých účastníkov.

A ako akciu hodnotia rodičia?

„Veľmi oceňujeme občerstvenie, bolo chutné a všetkého bolo dostatočné množstvo. Super boli aj rôzne hry pre deti – lopty, stolný futbal, balóny… Zodpovedný prístup Kurňavkovcov aj rozhodcov“ Michaela Demková.

„Turnaj sa nám veľmi páčil. Bol v príjemnom prostredí a vo vhodnom počte detí. Cez prestávky sa deti mohli ,,vybiť” pri loptách alebo stolnom futbale. Myslím si že čerešničkou na torte bolo pre deti jedlo. Veľmi príjemná akcia. Tešíme sa na ďalšiu.“ Nikoleta Kandelová

„Vysoký nadštandard“ Tomáš Kučák

„Šachový turnaj v LAVERNE bol pripravený na jednotku. Od samotného zahájenia akcie, cez priebeh, občerstvenie a zábavy pre deti v čase voľna. Budeme radi, ak sa tento turnaj uskutoční aj ďalší rok.“ Monika Vozárová.

“Dovidenia za rok priatelia!”  ukončil svoje záverečné vystúpenie riaditeľ turnaja Juraj Kurňavka                                                                               Ing. Emil Konkoľ

A- najmladší

Meno a Priezvisko 1 2 3 4 5 6 B Por
1. Lívia BÚTOROVÁ                Ružomberok X 0 0 0 0 0,5 0,5 6
2. Laura CHLÚDOVÁ               Ružomberok 1 X 1 0 0,5 1 3,5+ 1
3. Matias GÁBOR                      Ružomberok 1 0 X 1 0 0 2 5
4. Maxim VOZÁR                     Ružomberok 1 1 0 X 0,5 1 3,5- 2
5. Jakub CIŇO                           Kraľovany 1 0,5 1 0,5 X 0 3 3
6. Tibor SLIMÁK                      Ľ. Teplá 0,5 0 1 0 1 X 2,5 4

B – mladší

Meno a Priezvisko 1 2 3 4 5 6 B Por
1. Marlo GELEFF                   Ružomberok X 0 1 0,5 0 0 1,5 5
2. Juraj KURŇAVKA              Ružomberok 1 X 1 1 1 1 5 1
3. Matej HRČA                       Ružomberok 0 0 X 0 0,5 0 0,5 6
4. Juraj ZAGORA                   Ľ. Teplá 0,5 0 1 X 0,5 0,5 2,5- 4
5. Veronika BABEČKOVÁ     Ľ. Teplá 1 0 0,5 0,5 X 0,5 2,5+ 3
6. Lucia MURÍNOVÁ             Ľ. Teplá 1 0 1 0,5 0,5 X 3 2

C – starší

Meno a Priezvisko 1 2 3 4 5 6 B Por
1. Matej KARPÁČ                      Švošov X 1 0 1 0 1 3 2
2. Adam DORNÍK                      Ružomberok 0 X 0 0 1 0,5 1,5 5
3. Adam ŠAVRNOC H               Ĺ. Teplá 1 1 X 1 1 0,5 4,5 1
4. Norbert ŠAVRNOCH             Ĺ. Teplá 0 1 0 X 1 0 2 4
5. Nina HATALOVÁ                  Ĺ. Teplá 1 0 0 0 X 0,5 1,5 6
6. Branislav BABEČKA             Ĺ. Teplá 0 0,5 0,5 1 0,5 X 2,5 3

D – najstarší

Meno a Priezvisko 1 2 3 4 5 6 B Por
1. Lukáš CIŇO                            Kraľovany X 0 0 0 0 0 0 6
2. Rastislav LEDAJ                    Ĺ. Teplá 1 X 0 0 0 0 1 5
3. Adam DEMKO                      Ružomberok 1 1 X 0 1 0 3 3
4. Šimon OBTULOVIČ             Ružomberok 1 1 1 X 1 1 5 1
5. Martin VOĽNÝ                      Ružomberok 1 1 0 0 X 0 2 4
6. Marek GREGUŠ                    Ružomberok 1 1 1 0 1 X 4 2

E – mix

Meno a Priezvisko 1 2 3 4 5 6 B Por.
1. Ján KRÁLOVENSKÝ            Ružomberok X 1 0 1 1 0 3 2
2. Samuel BAĎO                        Ružomberok 0 X 0 0 0,5 0,5 1- 5
3. Adrián ŠULÍK                        Ružomberok 1 1 X 1 1 0 4 1
4. Marián JANOŠ                       Ružomberok 0 1 0 X 0 0 1+ 4
5. Michal FRIDRICH                 Ľ. Teplá 0 0,5 0 1 X 0 1,5 3
6. Ľubomír KARPÁČ                 Švošov 1 0,5 1 1 1 X 4,5 0