Klubový prebor šachistov v Rapid šachu

V komornej atmosfére za prítomnosti aj rodičov žiakov sa v sobotu 17.júna 2023 po dlhých piatich rokoch čakania uskutočnil v nových šachových priestoroch SOU polytechnického ďalší Klubový prebor šachistov ŠK Ružomberok v Rapid šachu. Prebor sa hral systémom 5 kôl podľa pravidiel FIDE pre rýchly šach 2 x 10 min so zápočtom na FIDE Rapid.

Z celkového počtu registrovaných šachistov ŠK Ružomberok Klubový prebor hrala štvrtina hráčov. Neúčasť aktivnych šachistov ŠK RK na prebore ovplivnili viacere objektívne skútočností, pracovné povinnosti, obavy z prehier v Rapid šachu starších veteránov  zo žiakmi, ale aj povinnosti žiakov s bližiacím sa koncom školského roka.

Turnnaj vyhral najstarší účastník preboru 65 ročný Emil Konkoľ, pred Ľubomírom Karpačom a Marekom Zelnickým. V turnaji žiakov potvrdil stupajúcu výkonnosť Tomáško Legerský, pred Jánkom Kralovenským a Samkom Baďom.

 HYPERLINK “https://chess-results.com/tnr621551.aspx?lan=4″výsledky na chessresults

Turnaj mal od začiatku pevne v rukách hlavný rozhodca Marek Zelnický, ktorému pomáhal Emil Konkoľ.

Partie boli tvrdé, bojovné, ale férové. Hráči si nič nedarovali.