Veľkonočný šachový turnaj CVČ Ružomberok

V  utorok 12.4.2022 otvorila vedúca CVČ ELÁN Iveta Maceková Veľkonočný šachový turnaj. Privítala v priestoroch CVČ nielen hráčov a riaditeľa CVČ ELÁN Mgr. Maroša Cvrčeka, ale boli pozvaní aj rodičia a rodinní príslušníci hráčov. Pre všetkých bolo v milom prostredí pripravené občerstvenie.

Po príhovore riaditeľa CVČ dostal slovo hlavný rozhodca turnaja.

Turnaj sa hral na 7 kôl tempom 2×10 min. na partiu.

Končené poradie

 1. Tomáš Legerský, ZŠ K. Salvu                 6 bodov                 
 2. Samuel Baďo, ZŠ I. Houdeka                6                      
 3. Šimon Mišata, ZŠ K. Salvu                    5                       
 4. Dávid Klačko, ZŠ L. Štiavnica                  5                      
 5. Tomáš Gracias, ZŠ I. Houdeka               4
 6. Adam Demko, ZŠ Liskova                       3                      
 7. Tomáš Vierik, ZŠ V. Matejovo                 3                     
 8. Samuel Mlynček, ZŠ Papiernická           3                       
 9. Sára Markovič, ZŠ I. Houdeka               3                      
 10. Samuel Tomčík, ZŠ Šoltésovej               2
 11. Adam Tarač, ZŠ Sladkovičova             1,5
 12. Tomáš Kuzma, ZŠ Sladkovičova         0,5

 Poradie v kategóriách podľa ročníka narodenia:

„A  najmladší“:

 1. Tomáš Legerský, 2. Samuel Tomčík, 3. Adam Tarač

„B“:

 1. Adam Demko, 2. Samuel Mlynček, 3. Sára Markovič

„C“:

 1. Šimon Mišľata, 2. Tomáš Gracias, 3. Tomáš Kuzma

„D najstarší“:

 1. Samuel Baďo, 2. Dávid Klačko, 3. Tomáš Vierik 

 

Rozhodca: Ing. Emil Konkoľ