Deti a mládež v Žilinskom kraji budú môcť viac športovať vďaka Nadácii Kia Motors Slovakia

(Žilina) 31. marec 2017 Nadácia Kia Motors Slovakia v rámci tohtoročného zamestnaneckého grantového programu Šport v regióne 2017 prerozdelí medzi 40 schválených projektov viac ako 143 000 eur. Vďaka programu podporí nadácia športové materiálne vybavenie pre rôzne druhy športov, domáce športové turnaje ako aj preteky s medzinárodnou účasťou a umožní deťom a mládeži rozvíjať svoje športové zručnosti. Grant získali športové kluby, občianske združenia pôsobiace v oblasti športu, obce a školy v Žilinskom kraji na základe odporúčania zamestnancov Kia Motors Slovakia. Nadácia Kia Motors Slovakia prijala celkovo 160 žiadostí, ktoré hodnotila komisia pozostávajúca z dobrovoľníkov výrobného závodu ako aj zástupcov Žilinského samosprávneho kraja, MŠK Žilina, Žilinskej univerzity, spoločnosti FATRA SKI s.r.o. a občianskeho združenia Mulica.

„Naši zamestnanci sa v tohtoročnom zamestnaneckom grantovom programe rozhodli podporiť ľadový hokej, futbal, florbal, atletiku, bedminton, beh, volejbal, cyklistiku ako aj vybudovanie detských a workoutových ihrísk. Priestor však dostali i menej tradičné športové disciplíny ako džudo, šach, vodný slalom či lukostreľba. Verím, že vďaka novým príležitostiam začnú deti a mládež viac športovať a kvalita zrealizovaných športových aktivít a turnajov v Žilinskom kraji sa zvýši,” povedal Dušan Dvořák, správca Nadácie Kia Motors Slovakia.

Nadácia Kia Motors Slovakia v roku 2017 podporí obľúbený šachový festival CHESSFEST, ktorý v letných mesiacoch organizuje Šachový klub Ružomberok. V rámci festivalu sa odohrá až deväť podujatí, ktoré budú prístupné aj verejnosti. „Pripravujeme najmasovejšie podujatie roka 2017 – Majstrovstvá Slovenskej republiky mládeže družstiev a jednotlivcov za účasti približne 400 mladých ľudí z celého Slovenska. Okrem toho pripravujeme aj Majstrovstvá sveta ťažko telesne postihnutých, kde chceme ukázať, že život dokáže mať zmysel aj napriek hendikepu. Cieľom je odstraňovať bariéry, porovnávať šachové výkonnosti medzi mužmi, ženami, mládežníkmi a seniormi,“ povedal Marek Zelnický, riaditeľ podujatia.

Medzi úspešných žiadateľov patrí aj obec Habovka s projektom „Vypni telku a zapni sa vo fitku na vzduchu“. Cieľom projektu je pomocou habovskej mládeže a jej rodičov vybudovať fit ihrisko v exteriéri, nakoľko obci chýba športovisko, na ktorom by sa mohli mladí stretávať pri športových a rekreačných aktivitách. „Habovská mládež je veľmi aktívna a zapája sa do všetkých príležitostí, ktoré im kraj ponúka. Mladí obyvatelia obce organizujú divadlo, kino, dokonca založili folklórny súbor. Chýba im však možnosť športového vyžitia, preto sa už na fitko na vzduchu veľmi tešia,“ priblížil dôvody zapojenia sa do zamestnaneckého grantového programu JUDr. Alojz Lajčin, starosta obce Habovka.

Ďalší z podporených projektov sa volá „Tri dva, jedna športujeme!“ a predložilo ho občianske združenie OZ Klub mladé Makovice 95. Projekt ponúkne deťom a mladým ľuďom zo Zádubnia pravidelné pohybové aktivity a nesúťažné futbalové, florbalové, hokejbalové a volejbalové stretnutia. „Mladí ľudia zapojení do projektu rozvinú svoje pohybové zručnosti a navyše deti z nášho partnerského krízového centra Náruč získajú nové skúsenosti a zážitky mimo zariadenia. Vytvoria si nové sociálne kontakty a priateľstvá, čo osobne považujem za veľkú pridanú hodnotu projektu,“ povedal Adam Abafi, člen občianskeho združenia OZ Klub mladé Makovice 95.

Kontakt pre médiá

Dušan Dvořák

Správca Nadácie Kia Motors Slovakia

0903 643 858

info@nadaciakia.sk

 

Nadácia Kia Motors Slovakia 

Nadáciu Kia Motors Slovakia založila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. s cieľom realizovať filantropické projekty na Slovensku. V roku 2015 spustila nadácia prvé projekty v oblasti filantropie a darcovstva s víziou byť spoľahlivým partnerom pre žilinský región. Misiou nadácie je tvoriť nový priestor a podmienky pre rozvoj detí a mládeže a v spolupráci s partnerskými organizáciami vytvárať lepší svet okolo nás. Aktivity a projekty nadácie sú zamerané na rozvoj vzdelávania a športu.