Od februára 2011 je ŠK Ružomberok -TPaV po SZ TPŠ Nitra a ŠK TJ Elán TP Prešov, tretím šachovým oddielom na Slovensku, ktorý je zaregistrovaný na Slovenskom zväze telesne postihnutých športovcov. Hlavným dôvodom žiadosti ŠK Ružomberok o registráciu je umožniť telesne postihnutým šachistom a vozičkárom v teritóriu Žilinského a Banskobystrického kraja stretávanie a zúčastňovanie sa šachových akcií poriadaných pre šachistov TPaV. Telesne postihnutí šachisti stredného Slovenska pokiaľ sa chceli zúčastňovať akcií a spolupracovať s klubmi TPaV mali do Nitry resp. Prešova ďaleko…

Členský list klubu ŠK Ružomberok – TPaV

 

Predseda ŠTK

Ing. Emil Konkoľ (Stankovany) – emilkonkol@inmail.sk

 

Predseda ŠK TPaV Ružomberok

Marek Zelnický (Ružomberok) – marek@sachrbk.sk

 

Oficiálny web

http://www.sachtpav.wz.cz/